Chodí po temných stezkách.

Klepe u dveří, kterým se ostatní vyhýbají.

Na zeď svého domu napsal Vzývání nicoty.

Pomalou smrt má v žilách.

Po kapsách nosí jed.

Nejdůležitější věci se odehrají vskrytu.

Planeta Össe. Svět po tisíce let neměnný... a po tisíce let svázaný s vesmírem. Z Össe pocházejí myceliální technologie i nadsvětelné Lodě, bez kterých by se Země neobešla. Jenže zatímco pozemská civilizace vítězně proniká do vesmíru, Össe jí stojí za zády.

Lucas Hildebrandt viděl i temnou stránku Össe: fanatickou víru a nedotknutelnost Církve; kult vesmírných sil; ocelové sochy Hmyzího boha... a krvavé náboženství, které v jeho jménu vyžaduje lidské oběti. Důvěrně zná ochromující sílu trëighrü, záludnost Pětice posvátných drog, spóry nitrožilních hub. Důvěrně to nenávidí. Přihlíží tomu, jak vliv Össeanů na Zemi vzrůstá; a marně hledá sílu, kterou proti tomu postavit.

Teď se to může změnit.

Aš~šád z Fomalhiwy, člověk nadaný psychotronickými schopnostmi, míří na Zemi. Fomalhiwa je protiváhou Össe; a Lucas dělá, co může, aby zinscenoval Aš~šádův příchod okázale a ve světle reflektorů.

Jenže jak praví össenské přísloví – nejdůležitější věci se odehrají vskrytu.

Invaze. Proměna. Rozhodnutí.

Bůh Akkütlix

žádá tvoji krev...

Románová sága Mycelium začala dostávat tvar po událostech jedenáctého září 2001. Příběh se sice odehrává ve vzdálené budoucnosti, ale zároveň je to současné a stále aktuální podobenství o střetu odlišných kultur.

Padesát let po prvním kontaktu se starobylou teokratickou civilizací Össeanů se Pozemšťané stále marně pokoušejí vyrovnat s jejich mentalitou. Rovnováha sil se mění. Össenský náboženský fanatismus plíživě proniká do pozemské sekulární společnosti, velmi podobné té naší; a ta postrádá obranné mechanismy proti velkým ideologiím, takže reaguje buď xenofobií, nebo naopak až devótní, ostentativní vstřícností a pokryteckým multikulturalismem. Ale náboženství nehraje jen roli politické síly. Pořád je přítomno v rovině osobního prožitku; a tak se různé postavy románu pokoušejí o nalezení vlastní podoby víry, která by byla alternativou k institucionalizovanému zlu ideologie. Jenže pro toho, kdo hledá Boha na vlastní pěst, je až příliš snadné sklouznout ke zdegenerované víře v zázraky a nekritickému obdivu k laciné ezoterice.

Mycelium je příběhem muže, který věří, že žádným iluzím nepodléhá. Fanatismus je mu k smíchu. Spoléhá na svůj nadhled. Skutečně jako jeden z mála postřehne nebezpečí – ale už si neuvědomuje, že ho vidí jen díky tomu, že sám se do světa Össe ponořil až příliš hluboko. V sítích tajných plánů össenské Církve svádí zoufalý poslední boj: ne s Össeany, nýbrž sám se sebou – o zbytky svého lidského já.

Mycelium

tě pohltí...

Pětice posvátných drog. Pět stupňů na cestě k Osvícení: to nejskvělejší a nejstrašnější, co přinesla civilizace Össeanů lidským planetám. Gömeršaül, terronsky zvaný Jantarové oči, prolomí hradby příčetnosti. Laëgühr, Led pod kůží, zaostří mysl na vzdálený cíl. Ökrë, Pád do temnot, sežehne plamenem všechno, co bylo; a yantrün, Vidění, otevře bránu do nového světa a nové reality. Nakonec přímo k duši promluví räwë, Hlasy a hvězdy – a spojí chaos pochybností do jediného a jedinečného celku, do Vesmírného kruhu Dokonalého Bytí.

Taková je víra Össeanů.

Jenže pak jsou tady ti ostatní. Lidi jako Lucas Hildebrandt, kteří sice pochopili, co se po nich chce, ale stejně to jaktěživi neudělají správně. Vesmírnému kruhu Dokonalého Bytí zásadně říkají Nesmírný puch Dokonaného Zblití; a místo aby stoupali k Bohu, zarytě klopýtají přesně opačným směrem.

Pro ně je to opravdové peklo. Nebo aspoň boj o život.

Pět stupňů nesvobody, závislosti, šílenství.

Össe...

a proti ní–

–Fomalhiwa

Tajemná Fomalhiwa, planeta psychotroniky, pravlast argenitu. Jeden ze Zakázaných směrů. Neznámé území. Svět, kterému se Össeané vyhýbají.

Osm knih

Sága Mycelium má osm svazků – románů, které na sebe bezprostředně navazují a tvoří jednolitý příběh. Je to monumentální projekt a autorka na něm pracovala dvacet let. Každá kniha má vlastní zápletku, ale zároveň představuje stupeň ve vývoji celého příběhu:

Jantarové oči (Gömeršaül)

Led pod kůží (Laëgühr)

Pád do temnot (Ökrë)

Vidění (Yantrün)

Hlasy a hvězdy (Räwë)

Vrstva ticha (Sühëhl)

Zakázané směry (Üewerögikalüx)

Program apokalypsy (Arügieni)

Celá sága vychází od roku 2013 v nakladatelství Argo.

Jantarové oči

Obálka náhled

Mycelium I.: Jantarové oči

Autorka: Vilma Kadlečková

Nakladatel: Argo

Počet stran: 319

Rok vydání: 2013

Obálka: Tomáš Kučerovský

Logo a typografie: Radomil Dojiva

Kniha získala cenu ASFFH v kategoriích Kniha roku a Nejlepší česká a slovenská kniha za rok 2013

Jakou sílu postavit proti Össe?

Lucas Hildebrandt poznal össenskou kulturu až nepříjemně zblízka: doslova na vlastní kůži. Od dětství užíval gömeršaül – Jantarové oči, drogu, která naruší integritu lidské mysli. Uvědomuje si, jaké nebezpečí Össeané pro Zemi představují. Když se vynoří příležitost, která by mohla rovnováhu sil navždy změnit, nezaváhá. Rozhodne se tajně dostat na Zemi cizince – Aš~šáda z Fomalhiwy, člověka nadaného psychotronickými schopnostmi – a otevřít tak cestu silám, které se mohou stát protiváhou moci Össeanů.

Lucas má své metody, jak obejít oficiální cesty; jenže tajné stezky nejsou bez nebezpečí. Brzy zjistí, že není jediný, komu Fomalhiwa připadá důležitá. Upoutal pozornost někoho horšího, než jsou pozemské úřady a medianti; a právě těm, kterým se nejvíc potřeboval vyhnout, zkřížil plány...

Ukázky:

Led pod kůží

Obálka náhled

Mycelium II.: Led pod kůží

Autorka: Vilma Kadlečková

Nakladatel: Argo

Počet stran: 327

Rok vydání: 2013

Obálka: Tomáš Kučerovský

Logo a typografie: Radomil Dojiva

O čem sní Ty, které bdí ve vesmíru?

Dlouho čekaly – a konečně nalézají. Sdílené vědomí Lodí se obrací ke Studni planetárního ticha, tam, kde je Aš~šád z Fomalhiwy a Lucas Hildebrandt, a vybírají si svou oběť. Össeanka Kamëlë cítí Jejich záměr a zoufale se snaží odvrátit neodvratné; ale všechny okolnosti jsou proti ní. Ve chvíli, kdy uvnitř össenské Církve naplno propukají mocenské boje, se ocitá v sítích cizích plánů. Dělá, co může, aby se vyhnula církevnímu Vykonavateli, záměrům velekněží i vlastní minulosti. Od Lucase Hildebrandta se nesmí nechat poznat, od ostatních se nesmí nechat zabít – a Fomalhiwanovi nesmí uvěřit. Za jeho mediálním obrazem slavného hrdiny a zachránce tuší nepřiznaný záměr.

Laëgühr, Led pod kůží, zostří její mysl a zrak.

Jaké tajemství má Aš~šád z Fomalhiwy? A nakolik to souvisí s Loděmi?

Co je mezi ním – a Jimi?!

Ukázky:

Pád do temnot

Obálka náhled

Mycelium III.: Pád do temnot

Autorka: Vilma Kadlečková

Nakladatel: Argo

Počet stran: 417

Rok vydání: 2014

Obálka: Tomáš Kučerovský

Logo a typografie: Radomil Dojiva

Kniha získala cenu ASFFH v kategorii Nejlepší česká a slovenská kniha za rok 2014

Jaké jsou plány Gerdánců na Zemi?

V centru pozornosti gerdánské tajné služby je jediný muž: ten, kterého si vybraly Lodě. Intriky a podloudné meziplanetární akce probíhají vskrytu, ale všechno nevyslovené a nepřiznané, co odpradávna bylo mezi Össe a Gerdou, přesto náhle vystoupí na povrch: křivdy, násilí, hrdinství, mlčení. Ti, jejichž světy žily ve vzájemné nenávisti celé věky, svádějí poslední bitvu o artefakt Lodí; a v téže chvíli za tenkou stěnou vlastní mysli i Lucas Hildebrandt bojuje z posledních sil – o příčetnost, o důstojnost, o lidství. Čeká ho dilema a rozhodnutí. Ökrë, Třetí z posvátných drog, může být jeho záchranou i zkázou; ale ať už se pro něj stane čímkoliv, sežehne plamenem všechno, co bylo. Minulost končí. A muže s temnou gerdánskou duší, povahou a kořeny čeká jen propast – a Pád do temnot.

Ukázky:

Vidění

Obálka náhled

Mycelium IV.: Vidění

Autorka: Vilma Kadlečková

Nakladatel: Argo

Počet stran: 482

Rok vydání: 2014

Obálka: Tomáš Kučerovský

Logo a typografie: Radomil Dojiva

Kde je v tvém srdci radost, kde je v něm naděje? Přichází hodina žalu.

Když se össenská Loď vynoří z R-A prostoru mrtvá, pro Össeany je to důvod ke smutečním obřadům – a pro Pozemšťany drama. Členové posádky, kteří katastrofu přežili, mají být obětováni. Církev se nehodlá vzdát tisíciletých tradic kvůli životům několika lidí z planety, která se jim podřizuje čím dál víc. Skutečně budou Pozemšťané mlčet i tentokrát? Copak nikdo nedokáže Össeany zastavit?

Lucas Hildebrandt pokusy o záchranu ignoruje. Necítí se jako hrdina, který by měl jednat: je jen stínem svého dřívějšího já, zbavený vůle, závislý na össenských drogách, vyhořelý. Sám už od sebe nic nečeká. A přesto je to právě on, kdo dokáže postřehnout podstatné věci. Uvědomuje si projevy yantrünu, Vidění, Čtvrté složky Pětice. Tuší, že smrt Lodi je předzvěstí mnohem zásadnějších změn – změn, vůči kterým jsou Pozemšťané slepí.

Hrozba, o které se mluví v össenských Knihách, je tady.

Tam ve vesmíru už to začalo.

Ukázky:

Hlasy a hvězdy

Obálka náhled

Mycelium V.: Hlasy a Hvězdy

Autorka: Vilma Kadlečková

Nakladatel: Argo

Počet stran: 450

Rok vydání: 2016

Obálka: Tomáš Kučerovský

Logo a typografie: Radomil Dojiva

Ať to chcete nebo odmítáte, Hvězdovládci přicházejí.

Sekta vyznavačů aurigiánské hereze je zničená, ale volání, vyslané do vesmíru, nezůstalo bez následků. Hvězdovládci – wëtrëigaës – se blíží. Představují hrozbu, proti které by se měli spojit i největší nepřátelé: telepat Aš~šád, velekněz z Rekeghu, Lodě, sgen z Fomalhiwy i nová pozemská Velekněžka Regentka. Jenže pro ty, kteří touží po moci, je těžké zapomenout na vlastní cíle. Ne každý překročí svůj stín. Dost se najde těch, kteří by si ve skutečnosti příchod Hvězdovládců přáli. A čím víc se o Hvězdovládcích mluví, tím víc se stávají realitou.

Lucas netouží být všemocným hrdinou. Slyší Lodě, nabírá psychotronické síly a Klíč má na dosah... jenže snadné cesty, které se samy nabízejí, nikdy nebyly pro něj. Jak je jeho zvykem, míří právě na opačnou stranu: do mlhy a do tmy, přes přízračný most a skrz největší ponížení – protože právě to je správný směr. Tam ho volá räwë, Hlasy a hvězdy.

Tuší, co si ostatní ještě nepřiznali.

Tady běžná řešení nestačí.

Ukázky:

Vrstva ticha

Mrtvá Loď. Příslib. Nebezpečí. A proti Ní stojí lodní gleewarin.

Touha ovládnout psychotroniku přivedla Lucase k Aš~šádovi. Složil slib, stal se jeho učedníkem, a tím se naprosto vydal do jeho rukou. Emocím, které od začátku byly mezi nimi dvěma, už se nedá uniknout.

Jenže Lucase zároveň přitahuje most v mlhách: össenská cesta larhdökawöarů, po které kráčí celý svůj život a která ho vede úplně jinam, než kde se nachází racionální a logický systém fomalhiwské psychotroniky. Tam už Aš~šádova moc nesahá. Tam je temnota, astrální bytosti a Lodě.

V druhotných myceliálních strukturách Odrodilé se probouzí život, kterého se Církev tak děsí.

Pro Lucase je to výzva.

A zároveň tajemství.

Tady je jeho minulost.

Ukázky:

Zakázané směry

Hvězdovláda se blíží. Končí všechno, co bylo.

Lodě míří k Zakázaným směrům. Staroslavná Tlix, planeta argenitu a Akkütlixe, nadále zůstává skrytá za obzorem, ale Lucas vidí obrovskou příležitost; a psychotronika mu dává možnost bleskově jí využít. Právě on je první. Nachází si cesty. V jeho rukou sbíhají nitky staletých plánů.

A mezitím psychotronika přetváří Zemi. Noví Vítači z Eilu následují svého proroka a čekají na příchod mesiáše; ale kdo přesně má být tou božskou figurou? Kdo využije Hvězdovládu a přizpůsobí si svět podle svého? Naplňují se intriky velekněží, vynořují se staré psychoaktivní předměty, objevuje se nečekaná hrozba z vesmíru – a Lucas, který stojí v centru toho všeho, hledá způsob, jak tyto síly využít pro sebe.

A zároveň je tu ovšem Aš~šád: jeho učitel, přítel, konkurent a protivník. Aš~šád má svá tajemství. Nehodlá přiznat, čím přesně pro něj byl fomalhiwský Sgen. Aš~šád může být jeho obětí. Může být Sgenův agent. Ale možná je naopak právě on tím, kdo před Sgenem brání Zemi.

Jedno je ale jisté.

Lucasovi překáží.

v cestě.

Ukázky:

Program Apokalypsy

Sgenové. Garrimbové. Soumrak bohů. Je tu závěrečný boj.

Ve chvíli vrcholící Hvězdovlády se rozhoduje o budoucí podobě světa. Pokládají se základní kameny, stanovují se pravidla, píše se ústava. Psychotronický program běží. Končí starý věk... a pro Zemi, která má ve svém civilizačním plánu apokalypsu, to nemusí být nic příjemného.

Sgenové, Lodě a lidé bojují o to, aby svět naformátovali podle svého vkusu. A Lucas si také nárokuje svůj podíl. Přináší – a požaduje – oběti. V tuhle chvíli může získat všechno. A taky může všechno ztratit. Pořád je tu Aš~šád – který buď může být jeho nejlepším spojencem v boji se Sgenem, nebo se stát jeho nejhorším nepřítelem. Prsty Chaosu se kdykoliv mohou natáhnout ze tmy. V osudí plném bílých míčků je jeden černý, který znamená smrt.

Může to být vítězství.

Nebo zkáza.

Nebo naděje.

Ukázky: