Chodí po temných stezkách.

Klepe u dveří, kterým se ostatní vyhýbají.

Na zeď svého domu napsal Vzývání nicoty.

Pomalou smrt má v žilách.

Po kapsách nosí jed.

Nejdůležitější věci se odehrají vskrytu.

Planeta Össe. Svět po tisíce let neměnný... a po tisíce let svázaný s vesmírem. Z Össe pocházejí myceliální technologie i nadsvětelné Lodě, bez kterých by se Země neobešla. Jenže zatímco pozemská civilizace vítězně proniká do vesmíru, Össe jí stojí za zády.

Lucas Hildebrandt viděl i temnou stránku Össe: fanatickou víru a nedotknutelnost Církve; kult vesmírných sil; ocelové sochy Hmyzího boha... a krvavé náboženství, které v jeho jménu vyžaduje lidské oběti. Důvěrně zná ochromující sílu trëighrü, záludnost Pětice posvátných drog, spóry nitrožilních hub. Důvěrně to nenávidí. Přihlíží tomu, jak vliv Össeanů na Zemi vzrůstá; a marně hledá sílu, kterou proti tomu postavit.

Teď se to může změnit.

Aš~šád z Fomalhiwy, člověk nadaný psychotronickými schopnostmi, míří na Zemi. Fomalhiwa je protiváhou Össe; a Lucas dělá, co může, aby zinscenoval Aš~šádův příchod okázale a ve světle reflektorů.

Jenže jak praví össenské přísloví – nejdůležitější věci se odehrají vskrytu.

Invaze. Proměna. Rozhodnutí.

Bůh Akkütlix

žádá tvoji krev...

Románová sága Mycelium začala dostávat tvar po událostech jedenáctého září 2001. Příběh se sice odehrává ve vzdálené budoucnosti, ale zároveň je to současné a stále aktuální podobenství o střetu odlišných kultur.

Padesát let po prvním kontaktu se starobylou teokratickou civilizací Össeanů se Pozemšťané stále marně pokoušejí vyrovnat s jejich mentalitou. Rovnováha sil se mění. Össenský náboženský fanatismus plíživě proniká do pozemské sekulární společnosti, velmi podobné té naší; a ta postrádá obranné mechanismy proti velkým ideologiím, takže reaguje buď xenofobií, nebo naopak až devótní, ostentativní vstřícností a pokryteckým multikulturalismem. Ale náboženství nehraje jen roli politické síly. Pořád je přítomno v rovině osobního prožitku; a tak se různé postavy románu pokoušejí o nalezení vlastní podoby víry, která by byla alternativou k institucionalizovanému zlu ideologie. Jenže pro toho, kdo hledá Boha na vlastní pěst, je až příliš snadné sklouznout ke zdegenerované víře v zázraky a nekritickému obdivu k laciné ezoterice.

Mycelium je příběhem muže, který věří, že žádným iluzím nepodléhá. Fanatismus je mu k smíchu. Spoléhá na svůj nadhled. Skutečně jako jeden z mála postřehne nebezpečí – ale už si neuvědomuje, že ho vidí jen díky tomu, že sám se do světa Össe ponořil až příliš hluboko. V sítích tajných plánů össenské Církve svádí zoufalý poslední boj: ne s Össeany, nýbrž sám se sebou – o zbytky svého lidského já.

Mycelium

tě pohltí...

Pětice posvátných drog. Pět stupňů na cestě k Osvícení: to nejskvělejší a nejstrašnější, co přinesla civilizace Össeanů lidským planetám. Gömeršaül, terronsky zvaný Jantarové oči, prolomí hradby příčetnosti. Laëgühr, Led pod kůží, zaostří mysl na vzdálený cíl. Ökrë, Pád do temnot, sežehne plamenem všechno, co bylo; a yantrün, Vidění, otevře bránu do nového světa a nové reality. Nakonec přímo k duši promluví räwë, Hlasy a hvězdy – a spojí chaos pochybností do jediného a jedinečného celku, do Vesmírného kruhu Dokonalého Bytí.

Taková je víra Össeanů.

Jenže pak jsou tady ti ostatní. Lidi jako Lucas Hildebrandt, kteří sice pochopili, co se po nich chce, ale stejně to jaktěživi neudělají správně. Vesmírnému kruhu Dokonalého Bytí zásadně říkají Nesmírný puch Dokonaného Zblití; a místo aby stoupali k Bohu, zarytě klopýtají přesně opačným směrem.

Pro ně je to opravdové peklo. Nebo aspoň boj o život.

Pět stupňů nesvobody, závislosti, šílenství.

Pětice

posvátných

össenských

drog.

Pětice knih

Sága Mycelium má pět svazků – románů, které na sebe bezprostředně navazují a tvoří jednolitý příběh. Je to monumentální projekt a autorka na něm pracovala dvanáct let. Každá kniha má vlastní zápletku, která se vyřeší a na konci uzavře, ale děj zároveň představuje stupeň ve vývoji celého příběhu. Jednotlivé knihy dostaly název podle össenské Pětice posvátných drog:

Jantarové oči (Gömeršaül)

Led pod kůží (Laëgühr)

Pád do temnot (Ökrë)

Vidění (Yantrün)

Hlasy a hvězdy (Räwë)

První kniha vyšla v červnu 2013 v nakladatelství Argo.

Druhá kniha vyšla v listopadu 2013 v nakladatelství Argo.

Jantarové oči

Obálka náhled

Mycelium I.: Jantarové oči

Autorka: Vilma Kadlečková

Nakladatel: Argo

Počet stran: 320

Rok vydání: 2013

Obálka: Tomáš Kučerovský

Logo a typografie: Radomil Dojiva

Kniha získala cenu ASFFH v kategoriích Kniha roku a Nejlepší česká a slovenská kniha za rok 2013

Jakou sílu postavit proti Össe?

Lucas Hildebrandt poznal össenskou kulturu až nepříjemně zblízka: doslova na vlastní kůži. Od dětství užíval gömeršaül – Jantarové oči, drogu, která naruší integritu lidské mysli. Uvědomuje si, jaké nebezpečí Össeané pro Zemi představují. Když se vynoří příležitost, která by mohla rovnováhu sil navždy změnit, nezaváhá. Rozhodne se tajně dostat na Zemi cizince – Aš~šáda z Fomalhiwy, člověka nadaného psychotronickými schopnostmi – a otevřít tak cestu silám, které se mohou stát protiváhou moci Össeanů.

Lucas má své metody, jak obejít oficiální cesty; jenže tajné stezky nejsou bez nebezpečí. Brzy zjistí, že není jediný, komu Fomalhiwa připadá důležitá. Upoutal pozornost někoho horšího, než jsou pozemské úřady a medianti; a právě těm, kterým se nejvíc potřeboval vyhnout, zkřížil plány...

Ukázky:

Led pod kůží

Obálka náhled

Mycelium II.: Led pod kůží

Autorka: Vilma Kadlečková

Nakladatel: Argo

Počet stran: 317

Rok vydání: 2013

Obálka: Tomáš Kučerovský

Logo a typografie: Radomil Dojiva

O čem sní Ty, které bdí ve vesmíru?

Dlouho čekaly – a konečně nalézají. Sdílené vědomí Lodí se obrací ke Studni planetárního ticha, tam, kde je Aš~šád z Fomalhiwy a Lucas Hildebrandt, a vybírají si svou oběť. Össeanka Kamëlë cítí Jejich záměr a zoufale se snaží odvrátit neodvratné; ale všechny okolnosti jsou proti ní. Ve chvíli, kdy uvnitř össenské Církve naplno propukají mocenské boje, se ocitá v sítích cizích plánů. Dělá, co může, aby se vyhnula církevnímu Vykonavateli, záměrům velekněží i vlastní minulosti. Od Lucase Hildebrandta se nesmí nechat poznat, od ostatních se nesmí nechat zabít – a Fomalhiwanovi nesmí uvěřit. Za jeho mediálním obrazem slavného hrdiny a zachránce tuší nepřiznaný záměr.

Laëgühr, Led pod kůží, zostří její mysl a zrak.

Jaké tajemství má Aš~šád z Fomalhiwy? A nakolik to souvisí s Loděmi?

Co je mezi ním – a Jimi?!

Ukázky:

Pád do temnot

Obálka náhled

Mycelium III.: Pád do temnot

Autorka: Vilma Kadlečková

Nakladatel: Argo

Počet stran: 417

Rok vydání: 2014

Obálka: Tomáš Kučerovský

Logo a typografie: Radomil Dojiva

Jaké jsou plány Gerdánců na Zemi?

V centru pozornosti gerdánské tajné služby je jediný muž: ten, kterého si vybraly Lodě. Intriky a podloudné meziplanetární akce probíhají vskrytu, ale všechno nevyslovené a nepřiznané, co odpradávna bylo mezi Össe a Gerdou, přesto náhle vystoupí na povrch: křivdy, násilí, hrdinství, mlčení. Ti, jejichž světy žily ve vzájemné nenávisti celé věky, svádějí poslední bitvu o artefakt Lodí; a v téže chvíli za tenkou stěnou vlastní mysli i Lucas Hildebrandt bojuje z posledních sil – o příčetnost, o důstojnost, o lidství. Čeká ho dilema a rozhodnutí. Ökrë, Třetí z posvátných drog, může být jeho záchranou i zkázou; ale ať už se pro něj stane čímkoliv, sežehne plamenem všechno, co bylo. Minulost končí. A muže s temnou gerdánskou duší, povahou a kořeny čeká jen propast – a Pád do temnot.

Ukázky:

Vidění

Obálka náhled

Mycelium IV.: Vidění

Autorka: Vilma Kadlečková

Nakladatel: Argo

Počet stran: 424

Rok vydání: 2014

Obálka: Tomáš Kučerovský

Logo a typografie: Radomil Dojiva

Kde je v tvém srdci radost, kde je v něm naděje? Přichází hodina žalu.

Když se jedna z össenských Lodí vynoří z R-A prostoru mrtvá, pro Össeany je to důvod ke smutečním obřadům – a pro Pozemšťany drama. Lidé, kteří v Lodi zůstali, mají být obětováni. Při össenské mši poteče krev; a těžko Össeany přesvědčit, aby to nedělali.

Lucas Hildebrandt pokusy o záchranu ignoruje. Necítí se jako hrdina, který by měl jednat: je jen stínem svého dřívějšího já, zbavený vůle, závislý na össenských drogách, vyhořelý. Sám od sebe už nic nečeká. A přesto je to právě on, kdo dokáže postřehnout podstatné věci. Uvědomuje si projevy yantrünu – Vidění, Čtvrté složky Pětice. Tuší, že smrt Lodi je předzvěstí mnohem zásadnějších změn, a dokáže položit ty správné otázky.

To, čemu se vyhýbá, jsou – odpovědi.

Ukázky:

Hlasy a Hvězdy

Bájná Fomalhiwa. Svět zázraků a blahobytu. Ale také Zakázaný směr.

To, co se vynořilo z vesmíru, už brzy odřízne cestu všem Lodím; a od té chvíle zůstane pravlast argenitu nepoznaná a nepoznatelná. Hrstka Pozemšťanů má poslední šanci, pokud ji chce navštívit.

Lucas si začíná uvědomovat, že právě Fomalhiwa je místem, ke kterému se sbíhají nitky staletých plánů Gerdánců i Össeanů. Ale není právě to dobrým důvodem, proč se Fomalhiwě vyhnout? Vždycky byl skeptický vůči všemu, co slibuje Nirvánu, blahobyt nebo libovolný druh utopie. Naslouchá tomu, o čem Aš~šád z Fomalhiwy mluví – i tomu, o čem mlčí. A jeho podezření dostává zřetelný tvar. Pokud je Fomalhiwa vesmírným rájem... proč odtamtud Aš~šád vůbec odešel?

Jenže nejsou to jen lidská slova, co k němu promlouvá. Ještě je tu räwë – Hlasy a Hvězdy, droga Osvícení, poslední z Pětice össenských hub. A on se ještě jednou musí rozhodnout, naposled a navždy – kolik procent ze své dávno už ne stoprocentně lidské duše může obětovat šílenství.

Ukázky: