Chodí po temných stezkách.

Klepe u dveří, kterým se ostatní vyhýbají.

Na zeď svého domu napsal Vzývání nicoty.

Pomalou smrt má v žilách.

Po kapsách nosí jed.

Nejdůležitější věci se odehrají vskrytu.

Planeta Össe. Svět po tisíce let neměnný... a po tisíce let svázaný s vesmírem. Z Össe pocházejí myceliální technologie i nadsvětelné Lodě, bez kterých by se Země neobešla. Jenže zatímco pozemská civilizace vítězně proniká do vesmíru, Össe jí stojí za zády.

Lucas Hildebrandt viděl i temnou stránku Össe: fanatickou víru a nedotknutelnost Církve; kult vesmírných sil; ocelové sochy Hmyzího boha... a krvavé náboženství, které v jeho jménu vyžaduje lidské oběti. Důvěrně zná ochromující sílu trëighrü, záludnost Pětice posvátných drog, spóry nitrožilních hub. Důvěrně to nenávidí. Přihlíží tomu, jak vliv Össeanů na Zemi vzrůstá; a marně hledá sílu, kterou proti tomu postavit.

Teď se to může změnit.

Aš~šád z Fomalhiwy, člověk nadaný psychotronickými schopnostmi, míří na Zemi. Fomalhiwa je protiváhou Össe; a Lucas dělá, co může, aby zinscenoval Aš~šádův příchod okázale a ve světle reflektorů.

Jenže jak praví össenské přísloví – nejdůležitější věci se odehrají vskrytu.

Invaze. Proměna. Rozhodnutí.

Bůh Akkütlix

žádá tvoji krev...

Románová sága Mycelium začala dostávat tvar po událostech jedenáctého září 2001. Příběh se sice odehrává ve vzdálené budoucnosti, ale zároveň je to současné a stále aktuální podobenství o střetu odlišných kultur.

Padesát let po prvním kontaktu se starobylou teokratickou civilizací Össeanů se Pozemšťané stále marně pokoušejí vyrovnat s jejich mentalitou. Rovnováha sil se mění. Össenský náboženský fanatismus plíživě proniká do pozemské sekulární společnosti, velmi podobné té naší; a ta postrádá obranné mechanismy proti velkým ideologiím, takže reaguje buď xenofobií, nebo naopak až devótní, ostentativní vstřícností a pokryteckým multikulturalismem. Ale náboženství nehraje jen roli politické síly. Pořád je přítomno v rovině osobního prožitku; a tak se různé postavy románu pokoušejí o nalezení vlastní podoby víry, která by byla alternativou k institucionalizovanému zlu ideologie. Jenže pro toho, kdo hledá Boha na vlastní pěst, je až příliš snadné sklouznout ke zdegenerované víře v zázraky a nekritickému obdivu k laciné ezoterice.

Mycelium je příběhem muže, který věří, že žádným iluzím nepodléhá. Fanatismus je mu k smíchu. Spoléhá na svůj nadhled. Skutečně jako jeden z mála postřehne nebezpečí – ale už si neuvědomuje, že ho vidí jen díky tomu, že sám se do světa Össe ponořil až příliš hluboko. V sítích tajných plánů össenské Církve svádí zoufalý poslední boj: ne s Össeany, nýbrž sám se sebou – o zbytky svého lidského já.

Mycelium

tě pohltí...

Pětice posvátných drog. Pět stupňů na cestě k Osvícení: to nejskvělejší a nejstrašnější, co přinesla civilizace Össeanů lidským planetám. Gömeršaül, terronsky zvaný Jantarové oči, prolomí hradby příčetnosti. Laëgühr, Led pod kůží, zaostří mysl na vzdálený cíl. Ökrë, Pád do temnot, sežehne plamenem všechno, co bylo; a yantrün, Vidění, otevře bránu do nového světa a nové reality. Nakonec přímo k duši promluví räwë, Hlasy a hvězdy – a spojí chaos pochybností do jediného a jedinečného celku, do Vesmírného kruhu Dokonalého Bytí.

Taková je víra Össeanů.

Jenže pak jsou tady ti ostatní. Lidi jako Lucas Hildebrandt, kteří sice pochopili, co se po nich chce, ale stejně to jaktěživi neudělají správně. Vesmírnému kruhu Dokonalého Bytí zásadně říkají Nesmírný puch Dokonaného Zblití; a místo aby stoupali k Bohu, zarytě klopýtají přesně opačným směrem.

Pro ně je to opravdové peklo. Nebo aspoň boj o život.

Pět stupňů nesvobody, závislosti, šílenství.

Pětice

posvátných

össenských

drog.

A kromě toho...

...ještě šestá: sühëhl, zvaný Vrstva ticha. Protilátka Pětice, nenáviděná a zakázaná Církví. To je šance na svobodu. To je způsob, jak uniknout. Sühëhl člověka ochrání před vlivem posvátných drog. Ale je útěk opravdu řešením?

Šest knih

Sága Mycelium má šest svazků – románů, které na sebe bezprostředně navazují a tvoří jednolitý příběh. Je to monumentální projekt a autorka na něm pracuje již patnáct let. Každá kniha má vlastní zápletku, která se vyřeší a na konci uzavře, ale děj zároveň představuje stupeň ve vývoji celého příběhu. Jednotlivé knihy dostaly názvy podle össenské Pětice posvátných drog a jejich protilátky:

Jantarové oči (Gömeršaül)

Led pod kůží (Laëgühr)

Pád do temnot (Ökrë)

Vidění (Yantrün)

Hlasy a hvězdy (Räwë)

Vrstva ticha (Sühëhl)

Celá sága vychází od roku 2013 v nakladatelství Argo.

Jantarové oči

Obálka náhled

Mycelium I.: Jantarové oči

Autorka: Vilma Kadlečková

Nakladatel: Argo

Počet stran: 319

Rok vydání: 2013

Obálka: Tomáš Kučerovský

Logo a typografie: Radomil Dojiva

Kniha získala cenu ASFFH v kategoriích Kniha roku a Nejlepší česká a slovenská kniha za rok 2013

Jakou sílu postavit proti Össe?

Lucas Hildebrandt poznal össenskou kulturu až nepříjemně zblízka: doslova na vlastní kůži. Od dětství užíval gömeršaül – Jantarové oči, drogu, která naruší integritu lidské mysli. Uvědomuje si, jaké nebezpečí Össeané pro Zemi představují. Když se vynoří příležitost, která by mohla rovnováhu sil navždy změnit, nezaváhá. Rozhodne se tajně dostat na Zemi cizince – Aš~šáda z Fomalhiwy, člověka nadaného psychotronickými schopnostmi – a otevřít tak cestu silám, které se mohou stát protiváhou moci Össeanů.

Lucas má své metody, jak obejít oficiální cesty; jenže tajné stezky nejsou bez nebezpečí. Brzy zjistí, že není jediný, komu Fomalhiwa připadá důležitá. Upoutal pozornost někoho horšího, než jsou pozemské úřady a medianti; a právě těm, kterým se nejvíc potřeboval vyhnout, zkřížil plány...

Ukázky:

Led pod kůží

Obálka náhled

Mycelium II.: Led pod kůží

Autorka: Vilma Kadlečková

Nakladatel: Argo

Počet stran: 327

Rok vydání: 2013

Obálka: Tomáš Kučerovský

Logo a typografie: Radomil Dojiva

O čem sní Ty, které bdí ve vesmíru?

Dlouho čekaly – a konečně nalézají. Sdílené vědomí Lodí se obrací ke Studni planetárního ticha, tam, kde je Aš~šád z Fomalhiwy a Lucas Hildebrandt, a vybírají si svou oběť. Össeanka Kamëlë cítí Jejich záměr a zoufale se snaží odvrátit neodvratné; ale všechny okolnosti jsou proti ní. Ve chvíli, kdy uvnitř össenské Církve naplno propukají mocenské boje, se ocitá v sítích cizích plánů. Dělá, co může, aby se vyhnula církevnímu Vykonavateli, záměrům velekněží i vlastní minulosti. Od Lucase Hildebrandta se nesmí nechat poznat, od ostatních se nesmí nechat zabít – a Fomalhiwanovi nesmí uvěřit. Za jeho mediálním obrazem slavného hrdiny a zachránce tuší nepřiznaný záměr.

Laëgühr, Led pod kůží, zostří její mysl a zrak.

Jaké tajemství má Aš~šád z Fomalhiwy? A nakolik to souvisí s Loděmi?

Co je mezi ním – a Jimi?!

Ukázky:

Pád do temnot

Obálka náhled

Mycelium III.: Pád do temnot

Autorka: Vilma Kadlečková

Nakladatel: Argo

Počet stran: 417

Rok vydání: 2014

Obálka: Tomáš Kučerovský

Logo a typografie: Radomil Dojiva

Kniha získala cenu ASFFH v kategorii Nejlepší česká a slovenská kniha za rok 2014

Jaké jsou plány Gerdánců na Zemi?

V centru pozornosti gerdánské tajné služby je jediný muž: ten, kterého si vybraly Lodě. Intriky a podloudné meziplanetární akce probíhají vskrytu, ale všechno nevyslovené a nepřiznané, co odpradávna bylo mezi Össe a Gerdou, přesto náhle vystoupí na povrch: křivdy, násilí, hrdinství, mlčení. Ti, jejichž světy žily ve vzájemné nenávisti celé věky, svádějí poslední bitvu o artefakt Lodí; a v téže chvíli za tenkou stěnou vlastní mysli i Lucas Hildebrandt bojuje z posledních sil – o příčetnost, o důstojnost, o lidství. Čeká ho dilema a rozhodnutí. Ökrë, Třetí z posvátných drog, může být jeho záchranou i zkázou; ale ať už se pro něj stane čímkoliv, sežehne plamenem všechno, co bylo. Minulost končí. A muže s temnou gerdánskou duší, povahou a kořeny čeká jen propast – a Pád do temnot.

Ukázky:

Vidění

Obálka náhled

Mycelium IV.: Vidění

Autorka: Vilma Kadlečková

Nakladatel: Argo

Počet stran: 482

Rok vydání: 2014

Obálka: Tomáš Kučerovský

Logo a typografie: Radomil Dojiva

Kde je v tvém srdci radost, kde je v něm naděje? Přichází hodina žalu.

Když se össenská Loď vynoří z R-A prostoru mrtvá, pro Össeany je to důvod ke smutečním obřadům – a pro Pozemšťany drama. Členové posádky, kteří katastrofu přežili, mají být obětováni. Církev se nehodlá vzdát tisíciletých tradic kvůli životům několika lidí z planety, která se jim podřizuje čím dál víc. Skutečně budou Pozemšťané mlčet i tentokrát? Copak nikdo nedokáže Össeany zastavit?

Lucas Hildebrandt pokusy o záchranu ignoruje. Necítí se jako hrdina, který by měl jednat: je jen stínem svého dřívějšího já, zbavený vůle, závislý na össenských drogách, vyhořelý. Sám už od sebe nic nečeká. A přesto je to právě on, kdo dokáže postřehnout podstatné věci. Uvědomuje si projevy yantrünu, Vidění, Čtvrté složky Pětice. Tuší, že smrt Lodi je předzvěstí mnohem zásadnějších změn – změn, vůči kterým jsou Pozemšťané slepí.

Hrozba, o které se mluví v össenských Knihách, je tady.

Tam ve vesmíru už to začalo.

Ukázky:

Hlasy a hvězdy

Obálka náhled

Mycelium V.: Hlasy a Hvězdy

Autorka: Vilma Kadlečková

Nakladatel: Argo

Počet stran: 450

Rok vydání: 2016

Obálka: Tomáš Kučerovský

Logo a typografie: Radomil Dojiva

Ať to chcete nebo odmítáte, Hvězdovládci přicházejí.

Sekta vyznavačů aurigiánské hereze je zničená, ale volání, vyslané do vesmíru, nezůstalo bez následků. Hvězdovládci – wëtrëigaës – se blíží. Představují hrozbu, proti které by se měli spojit i největší nepřátelé: telepat Aš~šád, velekněz z Rekeghu, Lodě, sgen z Fomalhiwy i nová pozemská Velekněžka Regentka. Jenže pro ty, kteří touží po moci, je těžké zapomenout na vlastní cíle. Ne každý překročí svůj stín. Dost se najde těch, kteří by si ve skutečnosti příchod Hvězdovládců přáli. A čím víc se o Hvězdovládcích mluví, tím víc se stávají realitou.

Lucas netouží být všemocným hrdinou. Slyší Lodě, nabírá psychotronické síly a Klíč má na dosah... jenže snadné cesty, které se samy nabízejí, nikdy nebyly pro něj. Jak je jeho zvykem, míří právě na opačnou stranu: do mlhy a do tmy, přes přízračný most a skrz největší ponížení – protože právě to je správný směr. Tam ho volá räwë, Hlasy a hvězdy.

Tuší, co si ostatní ještě nepřiznali.

Tady běžná řešení nestačí.

Ukázky:

Vrstva ticha

Bájná Fomalhiwa. Svět zázraků a blahobytu. Ale také Zakázaný směr.

To, co se vynořilo z vesmíru, už brzy odřízne cestu všem Lodím; a od té chvíle zůstane pravlast argenitu nepoznaná a nepoznatelná. Hrstka Pozemšťanů má poslední šanci, pokud ji chce navštívit.

Lucas si začíná uvědomovat, že právě Fomalhiwa je místem, ke kterému se sbíhají nitky staletých plánů Gerdánců i Össeanů. Ale není právě to dobrým důvodem, proč se Fomalhiwě vyhnout? Vždycky byl skeptický vůči všemu, co slibuje Nirvánu, blahobyt nebo libovolný druh utopie. Tak jako šestá droga, sühëhl, je vzpourou proti Pětici, i Lucas stojí stranou. Naslouchá tomu, o čem Aš~šád z Fomalhiwy mluví – i tomu, o čem mlčí. A jeho podezření dostává zřetelný tvar. Pokud je Fomalhiwa vesmírným rájem... proč odtamtud Aš~šád odešel?

Za Vrstvou ticha jde Lucas po Aš~šádových stopách. Pohlédne tomu do očí.

Ukázky: